A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 0/9 *

AMA

2019-01-19 12:12
DEFINICJA
Skrót od Ask Me Anything czyli Pytajcie o cokolwiek, Pytajcie o co chcecie. Rodzaj wywiadu internetowego, w którym dana osoba odpowiada na pytania użytkowników, którzy mogą pytać o cokolwiek.
Alternatywą jest skrót AMAA Ask Me Almost Anything czyli Pytaj prawie o cokolwiek, gdzie osoba zastrzega, że na niektóre pytania nie musi odpowiadać.
PRZYKŁAD
  • AMA pracownik sortowni śmieci.